دستیابی به بازدهی بیشتر سرمایه گذاری در بخش معدن با شنیدن نظرات غیر موافق!

بیشتر شرکت های معدنی امروزه برای توسعه و کاهش هزینه های عملیاتی متمرکز شده اند.

خریدهایی با داشتن قابلیت حق انتخاب، بازرگانی و بازاریابی هوشمند و توسعه معدن با هزینه کم، همه می توانند در زنجیره ارزش معدن، بازده بالایی داشته باشند. آیا پیشنهادی برای شرکتهای معدنی دارید که نظرات غیرموافق را دنبال کنند؟

در قسمت پایین این مقاله منتظر نظرات و ایده های شما هستیم!

خلق ارزش در معدن با مدیریت ریسک

از چگونگی ایجاد ارزش در شرکت های معدنی درگذشته می توان نکته های زیادی آموخت. در تفسیر این تجزیه و تحلیل، دو سوال اصلی باید پاسخ داده شوند، اول اینکه وضعیت دارایی‌های شرکت چگونه است و دوم اینکه چگونه ممکن است فرصت های ایجاد ارزش به دلیل روندها و حوادث آینده در محیط خارجی تغییر کند.

قبل از بررسی منابع ایجاد ارزش، لازم است که منظور ما از ارزش آفرینی در معدنکاری معلوم شود. از ارزش نهایی با تنزیل جریان های نقدی که انتظار داریم در آینده به ارزش شرکت تبدیل شود، پس از محاسبه بدهی‌ها، قیمت سهام سنجیده می‌شود. این تعریف به طور گسترده ای پذیرفته شده است. با این وجود پیچیدگی در پیش فرض های مربوط به جریان های نقدی آینده و سرمایه گذاری های ثابت لازم برای دستیابی به این اهداف نهفته است.

در اینخصوص با دو مساله روبرو هستیم. اولاً در معدنکاری، بیشترین ارزش در نهایت از طریق دستیابی به ذخایر بیشتر ایجاد می شود، اما این موضوع اغلب در ارزیابی اولیه معدن آنچنان در نظر گرفته نمی‌شود.

در مرحله دوم، معدنکاری به طور معمول بالا پایین زیادی دارد، بنابراین ارزش مورد انتظار تقریباً همیشه در نقاط پایین چرخه دست کم گرفته می شود و در نقاط بالای چرخه بیش از حد تخمین زده می شود. هدف از اشاره به این موارد این است که به جای تمرکز بر تعاریف دقیق از ارزش، تمرکز بر کنترل عدم اطمینان‌هایی که در معدنکاری می توانند موجب سودآوری بیشتری شوند، صورت گیرد.

هنگام ارزیابی منابع بالقوه خلق ارزش، بدیهی است که پتانسیل صعودی ارزش همراه با پتانسیل نزولی ارزش است و روند صعودی و نزولی همیشه متقارن نیستند. با این حال، معدنکاری، صنعتی است که در آن دارایی‌های موجود مستهلک می شوند، بنابراین در صورت ادامه فعالیت، ریسک محاسبه شده در پی رشد ارزش بخشی اجتناب ناپذیر از کسب و کار است، به همین دلیل است که معدن کاری توسط سرمایه گذاران به عنوان ریسک بالا شناخته می شود. بنابراین کلید استراتژی موفقیت، جلوگیری از خطر نیست، بلکه داشتن توانایی مدیریت ریسک مرتبط با مسیرهای رشد است. به عنوان مثال اگر رشد از طریق مدیریت پیشرفت پروژه ها باشد، پس استراتژی‌های مدیریت ریسک برای پروژه‍‌های بزرگ سرمایه باید یک پارامتر اصلی باشد.

نظر دهید

پاسخ دهید

بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0